Obsługa

Obsługa wspólnoty mieszkaniowej

 • założenie wspólnoty mieszkaniowej:
  • wystąpienie o nadanie numeru identyfikacji podatkowej NIP,
  • uzyskanie numeru statystycznego REGON,
  • pomoc w tworzeniu statutu wspólnoty mieszkaniowej oraz regulaminu porządku domowego,
  • założenie i prowadznie kont bankowych,
 • zweryfikowanie stanu faktycznego i formalnego nieruchomości,
 • stworzenie protokołu przekazania nieruchomości,
 • nadzór nad opłacaniem zobowiązań części wspólnych nieruchomości,
 • prowadzenie listy lokali oraz właścicieli lokali,
 • reprezentacja wspólnoty przed administracją samorządową,
 • przygotowywanie oraz prowadzenie ustawowych i dodatkowych zebrań właścicieli nieruchomości,
 • sporządzenie oraz prowadzenie sprawozdań statystycznych, na temat kondycji finansowej oraz spraw bieżących,
 • udzelanie informacji uzytkownikom oraz właścicielom lokali,
 • utrzymywanie ciągłości ubezpieczeń związanych z częścią wspólną nieruchomości.